TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

HOT Tướng quân lệnh

4.8
Chap 23 Tháng Bảy 26, 2021
Chap 22 Tháng Bảy 19, 2021

HOT Ai đem ai là thật

4.9
Chap 35 Tháng Bảy 26, 2021
Chap 34 Tháng Bảy 19, 2021

HOT Đứa Bé Là Của Ai???

4.5
Chap 115 Tháng Bảy 26, 2021
Chap 114 Tháng Bảy 19, 2021

HOT Dẫn Sói Vào Nhà

4.5
Chap 18.5 - Ngoại truyện Tháng Bảy 25, 2021
Chap 18 Tháng Bảy 25, 2021

HOT Truyện ngắn BL

4.5
18 Tháng Bảy 25, 2021
17 Tháng Bảy 25, 2021