4.8
Your Rating
Đánh giá
Tướng quân lệnh Average 4.8 / 5 out of 17
Xếp hạng
27th, it has 38.8K views
Tên khác
将军令
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Nguồn
https://www.kuaikanmanhua.com/web/topic/9269/