4.1
Your Rating
Đánh giá
Trường Dã Tuyên Ca Average 4.1 / 5 out of 21
Xếp hạng
32nd, it has 23.1K views
Tên khác
长野宣歌
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Nguồn
https://manga.bilibili.com/detail/mc28032?from=manga_serach