4
Your Rating
Đánh giá
4 / 5 của 2 lượt bình chọn.
Xếp hạng
Hạng 39th, với 724 lượt xem
Tên khác
조선 단편선
Tác giả
Đang cập nhật
Nhóm dịch
Thể loại
Phân loại
Đang cập nhật