3.3
Your Rating
Đánh giá
Khi idol biết bí mật của tôi Average 3.3 / 5 out of 19
Xếp hạng
36th, it has 8.5K views
Tên khác
플레이, 플리
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Nguồn
https://comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=753853