3.7
Your Rating
Đánh giá
Hậu cung của nữ hoàng Average 3.7 / 5 out of 49
Xếp hạng
37th, it has 5.7K views
Tên khác
하렘의 남자들
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Nguồn
https://comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=760001&weekday=wed