TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

HOT Vết cắn trí mạng

4.3
Chap 11 Tháng Mười Một 21, 2020

HOT Khi idol biết bí mật của tôi

5
Chap 11 Tháng Mười Một 25, 2020
Chap 10 Tháng Mười Một 19, 2020

Raw Tân nương long tộc

3.7
Chap 20 Tháng Mười Một 24, 2020
Chap 19 Tháng Mười Một 15, 2020

HOT Giám Đốc Kỳ Lạ Chỉ Mua Cơm Cho Tôi

4.3
Chap 12 Tháng Mười Một 24, 2020
Chap 11 Tháng Mười Một 17, 2020