TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

Một thai song bảo: Bắt cóc mami mang về nhà
4.8
Chap 1 Tháng Mười Một 20, 2019
Chap 2 Tháng Mười Một 24, 2019
18+ Home Run Thứ 7
5
Chap 1 Tháng Mười 12, 2019
Chap 2 Tháng Mười Một 5, 2019
Ỷ Thế Ghẹo Người
5
Chap 0: Mở Đầu Tháng Mười Một 10, 2019
Chap 1 Tháng Mười Một 16, 2019
Lão công ta rất soái
4.9
Chap 1 Tháng Một 17, 2020
Chap 2 Tháng Một 22, 2020
Dẫn Sói Vào Nhà
4.8
Chap 1: Mở Đầu Tháng Tám 11, 2019
Chap 2 Tháng Tám 12, 2019
Đứa Bé Là Của Ai???
4.8
Chap 0 Tháng Sáu 19, 2019
Chap 1 Tháng Sáu 20, 2019