TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

Lão công ta rất soái
5
Chap 1 Tháng Một 17, 2020
Chap 2 Tháng Một 22, 2020
Nấc Thang Thời Gian
4.9
Chap 1 Tháng Sáu 20, 2019
Chap 2.1 Tháng Sáu 20, 2019
Ỷ Thế Ghẹo Người
5
Chap 0: Mở Đầu Tháng Mười Một 10, 2019
Chap 1 Tháng Mười Một 16, 2019
Trẫm cũng không muốn ngang ngược đâu
5
Chap 1 Tháng Mười Hai 24, 2019
Chap 2 Tháng Mười Hai 30, 2019
Một thai song bảo: Bắt cóc mami mang về nhà
5
Chap 1 Tháng Mười Một 20, 2019
Chap 2 Tháng Mười Một 24, 2019
Chàng Trai Kẹo Ngọt
5
Chap 1 Tháng Tám 10, 2019
Chap 2 Tháng Tám 21, 2019
Dẫn Sói Vào Nhà
4.7
Chap 1: Mở Đầu Tháng Tám 11, 2019
Chap 2 Tháng Tám 12, 2019
Đứa Bé Là Của Ai???
4.8
Chap 0 Tháng Sáu 19, 2019
Chap 1 Tháng Sáu 20, 2019