TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

Một thai song bảo: Bắt cóc mami mang về nhà
4.5
Chap 1 Tháng Mười Một 20, 2019
Chap 2 Tháng Mười Một 24, 2019
Con Gái Của Đại Pháp Sư
4.8
Chap 1 Tháng Mười 15, 2019
Chap 2 Tháng Mười 16, 2019
Chàng Trai Kẹo Ngọt
5
Chap 1 Tháng Tám 10, 2019
Chap 2 Tháng Tám 21, 2019
Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Được Yêu
4.9
Chap 0: Giới Thiệu Tháng Mười Một 8, 2019
Chap 1 Tháng Mười Một 10, 2019
Nấc Thang Thời Gian
4.8
Chap 1 Tháng Sáu 20, 2019
Chap 2.1 Tháng Sáu 20, 2019
Thư sinh của Banwol
4
Chap 1 Tháng Năm 21, 2020
Đứa Bé Là Của Ai???
4.8
Chap 0 Tháng Sáu 19, 2019
Chap 1 Tháng Sáu 20, 2019
Chae Hong Sa
5
Chap 0 Tháng Sáu 19, 2019
Chap 1 Tháng Sáu 19, 2019